Kasvupalvelujen aluekierros

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää yhdessä maakuntien kanssa kuusi aluetilaisuutta kasvupalveluista maalis-huhtikuun aikana. Tilaisuuksien tarkoituksena on tukea maakuntia sekä sidosryhmiä kasvupalvelulain ja sisältölakien tulkinnassa, jotta toimijat ymmärtävät, mitä säädökset velvoittavat ja mahdollistavat. Yhtenä tilaisuuksien tavoitteena on vuoropuhelun avulla tukea kasvupalvelujen alueellista ja kansallista valmistelua. 

Tilaisuudessa käsiteltävät teemat liittyvät kasvupalvelutehtävien ja kuntien elinvoimatehtävien yhteensovitukseen ja allianssimalliin; järjestämisen ja tuottamisen eriyttämiseen ja markkinaehtoisuuteen sekä yhteisiin digitaalisiin ratkaisuihin.


Live-lähetys

PP Livekuvaukset.fi toteutti Rovaniemeltä 13.3.2018 Hotelli Santa Claus:in kokoustiloista lähetyksen yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa Youtubessa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=4WgkvIYhJSg