15.2.2019 VASUN ARVIOINNILLA ARKEEN

Aluehallintovirasto ja Opetushallitus järjesti Oulussa Hotelli Lasareetissa koulutuksen opetusalan ammattilaisille.