18.3.2020 Uudistuva perusopetuksen arviointi -koulutus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät arvioinnin linjaukset tarkentuvat. Uusien linjausten mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden 2020 alusta lähtien. Mitä on täsmennetty ja mistä syystä? Koulutustilaisuuden tavoitteena on esitellä oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin keskeisiä linjauksia sekä antaa tukea paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja arvioinnin kehittämiseen. Päivä tarjoaa mahdollisuuden ajatusten vaihtoon kollegoiden kanssa. Opetushallitus järjestää tilaisuuden yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Aurora-Sali, Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu

Miksi lähetys ei näy?Keskustelu